Öne Çıkan Yayın

NAMAZ KILMAK İSTİYORUM AMA, KILAMIYORUM DİYEN KARDEŞLERİME !

Namaz kılmak bir insanın yeryüzünde ulaşabileceği en büyük mutluluk.. Namazda Allah'ın huzuruna çıkıp O'na durumunu arz etmek...

3 Şubat 2016

İlmin izzeti, onuru vardır !
Bugün Çok sevdiğim ahlakını  takdir ettiğim  bir  kardeşimle konuşuyoruz.. Biz de diyor: yaşça küçük olsa dahi ilminden dolayı hürmet edilir... Üstünlük takva iledir.. Tıpkı ayette buyrulduğu gibi.. 
Hz Alinin bir sözü var. . bana bir harf öğretenin kölesi olurum..
Bir harf değil tabii ki burada mevzuu..  zira gösterilen o saygının kaynağı Kur’ân-ı Kerim’dir.
O Kur’ân ki, “Allah’a karşı kulları içinde ancak âlimler saygı duyarlar.” (Fâtır, 35/28) demektedir.

"Resulullah as  buyurdular : "Allah Teâla Hazretleri, melekleri, semâvat ehli, deliğindeki karıncaya, denizindeki balıklara varıncaya kadar arz ehli, halka hayrı öğretene mağfiret duasında bulunur." (tirmizi )

Kitaplarda her türlü bilgi var ancak, hal yaşayanlardan alınıyor..
İlim her şeyden önce edeptir.. haldir..

Osmanlı padişahlarına dair bir çok anektod vardır bilirsiniz..


 Fâtih Sultan  bir gün vezîri Mahmut Paşa’yı yanına alıp hocası Akşemseddin’i ziyarete gitmişti. Yaşlı Şeyh,Pâdişah içeri girdiği halde yerinden kalkmamıştı. Bundan bir süre sonra da Akşemseddin, Pâdişâh’ın huzuruna gitti. Pâdişâh’ın yanında Mahmut Paşa da bulunuyordu. Hocası huzuruna girince, Fâtih hemen ayağa kalkarak ona yer gösterdi. Bu iki olay Mahmut Paşa’nın garibine gitmişti. Özür dileyerek sordu:

-“Hünkârım, hocanız geldiğinde siz ayağa kalktınız.Hâlbuki siz onun yanına gittiğinizde o ayağa kalkmaz… Sebebi ne ola? ”Fâtih şöyle cevap verdi:
-“Hocam Akşemseddin’e saygı göstermemek elimde değil… O yanıma geldiğinde gayri ihtiyârî beni bir heyecan kaplar ve farkında olmadan kendimi ayakta bulurum. O ise, ilmin izzetini korumakiçin bana ayağa kalkmaz”. Gerçekten de Akşemseddin’in Fâtih’e ayağa kalkmaması ilmin izzetinden, hocalık hakkından geliyordu. Fâtih’in Akşemseddin’e ayağa kalkması ise, hocasına ve ilme olan saygısından doğuyordu. Yapılan her iki hareket de yerinde ve doğru idi. (alıntı )

Özetle: İlmin izzeti vardır, onuru vardır.. O ilim ALLAhdan alınmıştır.. ilmi   olanlara gösterilen saygı da.. Kurana hürmettendir.. İlmi olanın vakarı da, Allahın verdiği nimete  şükür ve  ilimin izzetini korumak içindir...

''Edeple gelen lutufla gider '' (Mevlana )

Allah , hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona çokça hayır verilmiş olur. Ama sadece akıl sahipleri düşünüp ibret alır. Bakara- 269 ayet

Ey Rabbim, benim ilmimi arttır ( Taha- 114, Resulullah (as)'ın duası )Gülümce Yıldız, 02-02- 2015

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder