Öne Çıkan Yayın

NAMAZ KILMAK İSTİYORUM AMA, KILAMIYORUM DİYEN KARDEŞLERİME !

Namaz kılmak bir insanın yeryüzünde ulaşabileceği en büyük mutluluk.. Namazda Allah'ın huzuruna çıkıp O'na durumunu arz etmek...

30 Eylül 2013

Bu söz beni çok düşündürdü.. .(. Her şeyi ona göre duyar, görür ve hissedersin )
Bir gün New-York´ta bir grup iş arkadaşı, yemek molasında dışarıya çıkar. Gruptan biri, Kızılderili´dir. Yolda yürürken insan kalabalığı, siren sesleri, yoldaki iş makinelerinin çıkardığı gürültü ve korna sesleri arasında ilerlerken, Kızılderili, kulağına cırcır böceği sesinin geldiğini söyleyerek cırcır aramaya baslar. Arkadaşları, bu kadar gürültünün arasında bu sesi duyamayacağını, kendisinin öyle zannettiğini söyleyip yollarına devam eder. Aralarından bir tanesi inanmasa da, onunla aramaya devam eder.

Kızılderili, yolun karsı tarafına doğru yürür, arkadaşı da onu takip eder. Binaların arasındaki bir tutam yeşilliğin arasında gerçekten bir cırcır böceği bulurlar. 

28 Eylül 2013

26 Eylül 2013

YALAN DÜNYA

Hayat, hiç ummadığımız anda bir gün bitebilir .. 
Hiç birimiz, nerde nasıl öleceğimizi bilmiyoruz.. 
O an geldiğinde ne bir an öne alabilir, ne de bir an erteleyebiliriz.. 

Biz hep el-alemi düşündük.. !El-alem ne der? diye diye uzaklaştık Hak yolundan..
Namaz kılmaya utandık,

25 Eylül 2013

YAŞAMAK TEVHİD İLE BAŞLAR.. GÜLÜMCE'DEN İLAHİ AŞK ..

Yaşamak tevhid ile başlar.. Allah’ın sınırlarını koruyarak, istediği Kuran ahlakını göstererek devam eder..
Açacaksın yüreğini, Hakka varmak istiyorsan.. bir tek aklına güvenmekle doğruya ulaşılmaz..
Akıl kalp ile birlikte hareket etmeli.
Ne diyordu Derviş Yunus..
Dört kitabın mânâsı bellidir bir elifte..
 Sen elifi bilmezsin
 Bu nice okumaktır _

24 Eylül 2013

Önce Öfkemizi yenelim.. Takva sahibi insanda öfke olmaz !Ben takva sahibiyim diyen insan, her şeyden önce nefsi ile hareket etmeyi bırakıp öfkesini  yenmeyi bilmeli.. Sesini yükseltmek, Bağırmak, alay etmek, küçük düşürmeye çalışmak takva değildir..
Mümin akılı selimdir.. Dar kalıpda değil, geniş çerçevede düşünür..
Her şeyi yaratanın  Allah olduğunun bilip, olaylar karşısında sükûneti korur.

Bir adam: "Ey Allah'ın Resulü! Bana kısa bir nasihatta bulun, uzun yapma! Ta ki nasihatini unutmayayım" demişti.

Sözün Özü..


Bir tek Sen ol Ya Rab
Hiçliğim, zenginliğim olsun..Sen bana yetersin. 


Gülümce.. 24-09- 2013

23 Eylül 2013

Sözün Özü Mevlana'dan..Gül o güzel kokuyu diken ile hoş geçindiği için kazandı.
Şimdi gül'e sorma neden dikenlisin diye? 
Onu ancak değerini bilenler tutsun diye, dikenli...
Değerini bilmeyen güzelim güle bakmaz dikene bakar..
Neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar .!


Mevlana

22 Eylül 2013

KURAN'A GÖRE ALAYCILIK (ALAY ETMEK) HARAMDIR

Bir Müslümanın karşısındaki kişinin kendince eksik ya da hatalı olarak gördüğü bir yönünü alaycılıkla eleştirmesi Kuran ahlakına göre hem haramdır hem de ciddi bir ahlak bozukluğudur. Alaycılık genellikle din ahlakından uzak yaşayan, Allah’tan gereği gibi korkup sakınmayan insanların kullandıkları bir yöntemdir. Bu kişiler herhangi birini ya da herhangi bir olayı eleştirmek istediklerinde karikatür ya da benzeri yöntemlere başvurarak, çoğu zaman saygı ve nezaket sınırlarını da aşarak Kuran ahlakına yakışmayacak bir dil seçerler.

Oysa bir Müslüman Kuran ahlakına ve hadislere uygun olmadığını düşündüğü bir tavrı eleştirirken tebliğ yöntemini kullanır, karşısındaki kişiye o tavrın Kuran’a ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerine göre yanlışlığını samimi bir dille anlatır. Özellikle dine ve mukadessata ilişkin konularda Allah’a olan derin sevgi ve saygısının bir gereği olarak çok dikkatli ve özenli bir dil kullanır. Allah Kuran’da iyiliği emredip kötülükten men etmenin önemli bir Müslüman alameti olduğunu şu şekilde bildirmektedir:

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün) mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi, 112)***Tarih boyunca peygamberler ve Allah’a derinden iman eden salih Müslümanlarla da alay edilmiş, ancak Allah inkarcıların bu bozuk ahlaklarını karşılıksız bırakmamıştır: ***

Andolsun, senden önceki elçiler de alaya alındı da alaya aldıkları şey, onlardan maskaralık yapanları çepeçevre kuşatıverdi. (En’am Suresi, 10)

Kuran’da alaycılığın çirkin ve haram bir tavır olduğunu ve böyle bir ahlak bozukluğundan Müslümanların sakınması gerektiğini Allah birçok ayetle haber vermiştir. Hatta Allah dini konularla alay edildiği duyulduğunda o konu kapanana kadar o ortamda bulunulmamasını, yoksa o konuşmayı yapan kişilerin konumuna düşüleceğini bir ayetinde bildirmiş ve bu ahlak bozukluğuna karşı nasıl titiz olunması gerektiğini bizlere örnek olarak vermiştir:

O, size Kitapta: "Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Allah, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır. (Nisa Suresi, 140)

Dini konularda alaycılığa başvuran kimselerin konumunu Allah diğer ayetlerinde şu şekilde bildirmektedir:

Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi, alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kafirleri dostlar (veliler) edinmeyin. Ve eğer inanıyorsanız, Allah'tan korkup-sakının. (Maide Suresi, 57)


Alıntıdır.. Kaynak:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=384114948343671&set=a.341115645976935.83921.133567616731740&type=1&theater

Meselemiz İman Meselesidir (Nureddin Yıldız )
Sen derdini Rabbine anlatacaksın, elaleme değil..

Bin tane sebep meydana gelse.. Allah dilemedikçe sonuca ulaşmaz..

Mesele iman meselesidir diyor Nureddin hoca.. yüreğinize sağlık / Gülümce

21 Eylül 2013

Sözün ÖzüAşk şarabından içmiş, kemalata ermiş müminin halinden.. ham meyve anlamaz.. | Gülümce ..

SUİZANDA (BAŞKALARI HAKKINDA KÖTÜ ZAN ) BULUNMAK

Şeytanın kalbe hulul eden kapılarından biri de su-i zan (kötü zan)dır. Allahû Teâlâ:

   “Ey iman edenler, zanların çoğundan sakının, zira zanların bazısı günahtır” (Hucurat Süresi: 49/12) buyurmuştur.

 Kim, bir zan ile başkasının kötülüğüne hükmederse, şeytan bu kimseyi o adamın aleyhinde dil uzatmaya ve gıybet etmeye sevk eder de bu sebeple helâke gider yahut o adamın hakkına riayet edmez, ikramda kusur eder. Ona hakaretle bakar ve kendini ondan hayırlı görür. Bunların hepsi tehlikelidir. Bunun için şeriat töhmet yerlerinden men etmiştir. Nitekim Resul-i Ekrem (sav):
   “Töhmet yerlerinden kaçınınız”(Irakî aslını bulamadım dediyse de bu mealde rivayetler vardır.)buyurmuştur. Hatta bizzat Resul-i Ekrem (sav) efendimiz töhmet yerlerinden uzaklaşmıştır.

   Ali b. Hüseyin (ra)'dan rivayet edildiğine göre; Safiyye binti Hayy b. Ahtab, Resul-i Ekrem’in mescidde itikafta olduğunu öğrendi ve Resul-i Ekrem’in ziyaretine gittiğini söyledi. Bir müddet Resul-i Ekrem ile konuştuktan sonra ayrılmak üzere kalktım ve Resul-i Ekrem de kapıya kadar beni yolcu etti. Tam o sırada Ensar’dan iki genç oradan geçiyordu. Hemen Resul-i Ekrem onlara seslendi ve “Bu, Safıyye binti Hayy”dır buyurdu. Onlar da:
   -Ya Resûlüllah, biz senin hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz, dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem:
   -Kanın bedende cereyanı gibi şeytan da insana hulul eder. Size vesvese vereceğinden korktum da onun için vaziyeti izah ettim, buyurdu. (Buhari - Müslim)

   İnsafla bak ki, Resul-i Ekrem onları din ve diyanetlerinde nasıl korudu. Çünkü Resul-i Ekrem onlara su-i zannın insanı küfre götürdüğünü, ümmetinin töhmet yerlerinden uzaklaşmasını emretti. Hatta en muttaki bir alimin bile:

”Benim hakkımda husn-i zandan başka ne yapabiliriz?’ demesinin doğru olmadığını bildirdi. 
Zira en muttaki ve şüpheli şeylerden çekinen alim bir zata herkes aynı nazarla bakmaz. Bazıları her yönden rıza gözü ile bakarsa, bazıları da kem gözle bakarlar. Nitekim şair:

   “Rıza gözü, bütün ayıplara karşı kötüdür, fakat hasım gözü bütün kötülükleri ayıplar” demiştir.
   Onun için kötü zanlardan ve kötülerin töhmetinden uzaklaşmak gerekir. Zira kötüler, herkesi kötü bilirler. İnsanlara su-i zanda bulunan ve kusur araştıran bir kimseyi gördün mu? Bilmiş ol ki, bu adam kötü bir insandır, o kendisinden taşan pisliğidir. 0, başkasını kendisi gibi görür. Zira mümin, mazeretler arar ve kabul eder. 

Münafık ise kusur arar durur, Mümin bütün insanlar hakkında kalbi temiz olup iyilikten başka bir şey düşünmeyen kimsedir.

   Şu anlattıklarımız, şeytanın kalbe giden yollarının bazılarıdır. Hepsini saymak istesem ona güç yetiremem. Yalnız bu kadarı diğerlerine de işarettir. Ademoğlunda bulunan her kötü huy, şeytanın silahı ve kalbe hulul eden yollarından biridir.
   Eğer şeytanı kavramanın çaresi nedir ve bunun için yalnız zikrullah kafi midir? “La havle ve lâ kuvvete illabillah” demek yeter mi? dersen:  
   Bilmiş ol ki; kalbi korumanın çaresi bu yolları kapamaktır. Bu da kalbi bu kötü huylardan temizlemekle mümkündür.  

Bunun için Allahü TeAla:
   “Takvaya erenler (yok mu?) onlara şeytandan herhangi bir arıza iliştiği zaman, iyice düşünürler, bir de bakarsın ki onlar görüp bilmişlerdir bile."(A'raf Süresi: 7/201) Bu hali muttakilere tahsis etmiştir. 

Şeytan, aç bir köpek gibidir. Köpek sana yaklaşır, şayet et, ekmek gibi yiyecek bir madde yoksa köpeği “def ol git” demekle köpekler uzaklaşır, gider. Fakat yiyecek maddesi varsa o yalnız kovulmakla oradan uzaklaşmaz. Şeytan da böyledir. 

Şayet kalbde bir kuvveti yoksa, yalnız zikir ile oradan uzaklaşır. Şayet şehvet kalbde galebe çaldı ise, zikrin hakikati kalbin kenarlarına doğru iner ve fakat ortasında yerleşemez. Bu suretle yine şeytan, kalbin merkezlerine hakim olur. Fakat heva ve kötü sıfatlardan temizlenmiş olan muttakilerin kalbi ise, şeytanın girmesi şehvet yönünden değil, zikirden hali olması bakımındandır. Bu kalp, zikre döndüğü zaman, şeytan geri çekilir. Bunun delili ise şu ayettir:
   “Racim olan şeytandan Allah’a sığın” (Nahl Sûresi: 16/98)Bunun gibi zikirle ilgili pek çok ayet ve hadis vardır.

Yazı Alıntıdır..

İnsanlık..utanmakla başlıyor.. Allah'dan utanmayan, kuldan da utanmaz.
Kuran dışı, davranışların sebebi.. Allah'ı hatırda tutmamak.. Allah'ın gözetiminde olduğunu bilen insan kurallarını korumada hassas olur..

20 Eylül 2013

19 Eylül 2013

Allah Aşkı..


Evlendikten Bi Süre Sonra Hz. Yusuf Hanımının Kendisine oLan İlgisinin Azaldığını Farketti
 Ve Hanımına Şöyle Dedi :

__Sen Önceleri Benim İçin Deli Divane oLurdun, Ne oLdu da Bi anda ilgin alakan gitti benden ? 

Hanımı Cevap Verdi: 

__Sen Çok GüzeLsin Yusuf Seni Görür görmez Aşık oldum.

____Ama seninle evlenince Sen bana ALLAH'I anlattın.

** Allah Aşkı Senin Aşkından Daha Tatlıymış Yusuf **


---------------------

ALLAH Aşkı.. yaşanır, anlatmaya kelimeler yetmez..
18 Eylül 2013

CUMA DUASI


Hiçliğin zerresinden kavrulmaya can attığım demdir. Vedutsun! iltifatına muhtacız Ya Rabbim! 
Tenezzül buyur kulununu münacatına.
Dua dua açılırmış Sana giden kapılar. Hüzünlü bir sonbahar günü kapında yalvarmaya geldim.

 Senden korkum nar değil, kaybetme korkusudur. 
Dostu, en sevgiliyi, sıla-yı rahimi, cananı, canda kaybetme korkusu!

Umudum ise RIZAN; ilahi ente maksudi..

Cümleten hayırlı cumalar olsun kardeşlerim
.. 


Allah mübarek cuma hürmetine, nerede hasta, sıkıntıda olan kulu varsa.. hepsine merhametini ihsan eylesin.. Tüm Müslüman kardeşlerimize iman üzerine son nefesi vermeyi nasip eylesin inşaAllah.. Amin.

Gülümce...

ANNE BABA HAKKI (ANNE BABAYA NASIL DAVRANMALI )


Hasan-ı Basri hazretleri, Kâbe’yi tavaf ederken sırtında yük olan bir zat görüp der ki: 
- Niçin yükle tavaf ediyorsun? 
- Bu yük değil, babamdır. Bunu Şam’dan yedi defa getirip tavaf ettim.
Çünkü, bana dinimi, imanımı öğretti. Beni İslam ahlakı ile yetiştirdi.
- Kıyamete kadar böyle arkanda taşısan, bir defa kalbini kırmakla bu  yaptığın hizmet boşa gider. Bir defa da gönlünü yapsan, bu kadar hizmete karşılık olur.
Ana-babaya hizmette kusur etmemelidir. Hazret-i İbni Abbas, "Ana babana karşı, kusurlu, güçsüz, aşağı bir kölenin, sert, kaba efendisine  karşı bulunduğu hâl üzere ol!" buyurdu.

Sevgili peygamberimiz (sav) buyurdular: 

NEDEN NAMAZ KILAMIYORUM? NEDEN NAMAZ KILMAK İSTEMİYORUM ?


Bloğumuza gelen sorular...
 Neden namaz kılamıyorum?
Neden namaz kılmak istemiyorum?
Namaz kılmak istiyorum ama kılamıyorum.. namaza nasıl başlarım?


Öncelikle şunu iyi bilmemiz gerekiyor: Cenab-ı Allah insan fıtratını, dinini yaşayınca mutlu olacak şekilde yaratmış..

İmam Gazali'nin Yaşamından !

Hepimize örnek olabilecek bir yaşam...

İmam Gazali, ilimiyle, nefsini terbiye etmesi ile.. dünyaca ünlü erdemli  insanlardan biri..
ALLAH dostu..
O, insanın ancak kendini terbiye etmesi ile yükseleceğine inanmıştır..

Gazâlî’nin ilk istifâde ettiği âlim Radegani’dir. ikincisi ise İmam ismailidir..

İmam Muhammed Gazali, ilim için bir Şehirden bir şehire yolculuk yaparken bir olay yaşamıştır..

Kendisinin de arasında bulunduğu kervan haramiler tarafından baskına uğramıştır.. Daha o zaman genç yaşta olan Gazâlî’nin tüm ders notları haramilerin yanında gittiğinde, o da koşturarak onlardan notlarını istemiş. Haramiler de dönüp, “Ölmek istemiyorsan geri dön” diye tehditler savurmuş. Fakat o kulak asmayıp reisleriyle konuşmak istediğini söylemiş. Reis bu delikanlıyı merak etmiş. Bundan sonrasını İmam Gazâlî’den dinleyelim:

16 Eylül 2013

Sözün Özü...


Bugün derdi sadece Allah'ın rızasını kazanmak olan insanın, dışarısı ile ilgisi olmaz.. 

| Gülümce

15 Eylül 2013

Dostlukta güven..


Güven çok önemli.. bir kez yıkılmaya görsün bir daha gelmesi çok zor..
Bugün bir çok insan, samimiyetsiz yaşamları ile dikkat çekmekte.. her şey menfaat üzerine kurulmuş.
Kendi olmalı insan.. duruşuyla sözleriyle, davranışlarıyla..

Biri yolunuza engel mi oluyor tebliğde? Ben bu dünyaya herkesin istediği gibi biri olmak için gelmedim diyebilirsiniz!


TÜM OKURLARA ! ÖZELLİKLE DE İNSANLARA DİNİ ANLATMALARINDA ENGEL OLANLARA !

Söze nereden başlayacağımı inanın ben de bilmiyorum, ancak 

bu konu elzem..Allah yardım eder inşaAllah..

Güzeller güzeli (as) peygamberimiz şöyle buyurdular bizlere..

“Bir kötülük gördüğünüzde, onu elinizle düzeltin; eğer buna gücünüz yetmezse, dilinizle düzeltin; eğer buna da gücünüz yetmezse kalbinizden buğzedin; buğzetmek imanın en zayıf fiilidir.”

Şimdi kim kimden kötülük görmüş diyorsunuz değil mi?
Kötülük dediğiniz illaha ki, bir insanın elinden haksız yere bir şeyi almak mı olmalı? ya da kırıcı bir söz mü söylemek olmalı?

Bir insana verilebilecek en büyük zarar: o insanı Allah'ın anmakdan alıkoymakdır..
birlerine göre dini anlatmaya gerek yok.. çünkü din ''Allah ile kul arasında ''

Peki dini anlatınca, kul ile Allah arasına mı girmiş olunur? yoksa sizin dini yaşayıp örnek olmanız, diğer kardeşlere teşvik mi olur?

Din nasihattır sözü kimin için söylenmiştir ayrıca?

En büyük ... müş !

Gerek günlük yaşamda, gerekse internet ortamında şahit oluyoruz: 

En büyük bu takım, şu takım, başka büyük yok.. gibi sözlerle tutuğu takımı yüceltip, enlere taşıyanları..


İnsan önemsiz sandığı bazı sözler yüzünden helake sürüklenir. Sevgili peygamberimiz (as) buyurdular ki:

İnsan, önemsiz sandığı bir söz söyler. Bu söz ALLAHü teâlânın rızasına muvafık düştüğü için kıyamete kadar ondan razı olur. Bir başkası da hiç önem vermediği bir söz yüzünden kıyamete kadar ALLAHü teâlânın gazabına uğrar. [Tirmizi]

Konuştuğumuz her söz, Levhi Mahfuzda kaydediliyor..!Görünüşü, Allah'ı hatırlatan insanları çok seviyorum..
Tanımasam da, onları gördüğüm zaman Allah için muhabbet etmek istiyorum..

Bulunduğumuz mekanda Hacer abla ve eşini gördüğüm zaman da içimdeki sesi durduramıyor ve Allah'ın selamı ile müsaade isteyip, yanlarına oturuyorum..
Örtünmeden başlıyoruz konuya..
Tam da istediğim gibi bir konuşma geçiyor aramızda..
Allah'ın izni ile zikrediyoruz..

Yaşca benden büyük oldukları için onların tecrübelerine dayanarak sorular soruyor, aydınlanıyorum..
Amcam da, benim anlattıklarımı onaylıyor, nasıl bu kadar bilinçli olduğumu soruyor:

11 Eylül 2013

AŞK SENSİN ALLAH'IM..Açın O’na yüreğinizi, tıpkı iki kolunuzu açar gibi.. Az sevmek O’nun şanına yakışmaz.______Gülümce

Sözün özü..


İnsan, görünenin içindeki görünmeyene ulaştığında güzelleşir ..

|Gülümce

10 Eylül 2013

MÜNAFIK GENİ TAŞIYORSUN O ZAMAN SEN !Ebu Hureyre’den ravi edildiğine göre Peygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki: Münâfık’ın alâmetleri üçtür;
 Söz söylerken yalan söyler.
 Va’d ettiği vakit sözünde durmaz. 
Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyânet eder.(Sahih-i Buhari, hadis no: 31)

Anlaşılmayan bir şey yok.. gayet açık ve net.. 3 madde varsa münafık alameti var..
Söz verildi mi tutulur, yalanın bahanesi olmaz.. üstelik sana yalan söylediğin insana kendini müdafa ediyorsan, münafık geni taşıyorsun diyor Nuredin Yıldız Hoca..

*Sana bir söz söylendi, o sözün sahibi meclisden gitmeden on kişiye yaydın sözü: HAİNSİN! münafıklık geni taşıyorsun sen!

*Para emanet edildi, üç gün sende dursun denildi, o üç günü fırsat bilip kullandın parayı.. HİANSİN, Münafık geni taşıyorsun sen !

*Sana çocuk emanet edildi.. o çocuğa ders vermen gerekirken, cep telefonuyla uğraşıyorsun: HAİNSİN ! Münafık geni taşıyorsun sen !
diyor Nurettin hocamız.. yüreğine sağlık..Allah'ı zikretmek..


Allah'ı zikretmek sadece belli sayıda tesbih çekmek değildir.. zikir müminin her halidir, Kuranı yaşamasıdır..
Ve.. Önce Allah sevgisi.. 
Allah sevgisi olursa insanın her hali zikir olur..

Allah buyuruyor: Bu Kur’an sana da, ümmetine de zikirdir... Zuhruf- 44

|Gülümce..

8 Eylül 2013

NAMAZA NASIL BAŞLADIM? (Gerçek yaşamdan-bir okurumuzdan ..Kılmayanlara örnek olsun, çok etkileyici)SELAMUN ALEYKÜM ARKADAŞLAR BENIM NAMAZA BAŞLAMAM TAMAMEN RABBIMIN HIDAYETI ÜZERE OLMUŞTUR.
ŞU VEYA BU SEBEPDEN DEĞIL TABIKI HERKESIN NAMAZA BAŞLAMASI ALLAH'IN HIDAYET VERMESI ÜZERINE OLMUŞTUR.

Sözün Özü..


Kalem her şeyi yazamaz..
Yüreğin sessiz çığlıkları gibi.. mesela !
|Gülümce

7 Eylül 2013

Aslında her günü ziyan ama bilmiyor.. !
Bulunduğum bir ortamda istemeden kulak misafiri oluyorum..
Deniz, güneş, dans.. hiçbir günüm boş geçmedi bu yaz..
Aynen böyle diyordu birisi....''hiçbir günüm boş geçmedi ''

Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun dedim duyduğum anda.. ve her zaman ki gibi, Allah sevgimi aşılayan  dostuma,  dua ettim, farkındalığıma vesile olduğu için..

Hepimiz biliyoruz aslında yaratılış amacımızın ''Kul olmak '' olduğunu..

UMUTSUZLUK YOK.. (Sayfamdaki tüm dostlara)Hayat her zaman istediğimiz doğrultuda gelişmiyor.. kimi zaman hüzün kimi zaman mutluluk.. Yaşadığımız her şey, ama her şey Allah'ın izni ile gelişiyor. O izin vermezse yaprak dahi kıpırdamazken bizlerin yaşanılan olumsuzluklar (bizim öyle görmemiz) karşısında ''neden ben?, niçin böyle? '' sorularını sormamız kadar yanlış bir şey olamaz..

Burası üç günlük gelip geçeceğimiz konakladığımız yer.. Gerçekten bugün varsak, yarın yokuz.. Ama ya ahret öyle mi?

4 Eylül 2013

Sözün özü, Mevlana'dan...


Her nerede olursa olsun, bir aşk feryadı duyarsanız, 
Allah hakkı için biliniz ki, o feryad bizim hikayemizdir, 
Bizim feryadımızdır! 
Bizim feryadımız, işte böyledir!..
Dostun vuslat sırrını, seher rüzgarından başka kimseye açmadım, söylemedim!.

Hz. Mevlana

.....
Seven yürek, çığlık çığlığa.. | Gülümce

Bir kadın yeryüzünü değiştirmeye muktedirdir (Nureddin Yıldız )

Rabbim Sen her şeye kadirsin..

Hocam yüreğinize sağlık..

Bir tek benimle mi değişir bu dünya demedikçe doğru yoldasın.. | Gülümce

Sözün Özü..


Hz. İbrahim tek başına bir ümmetdi... Bir tek benimle mi değişir dünya demedikçe.. doğru yoldasın vesselam !

Gülümce..

3 Eylül 2013

Derman aradım derdime (Niyazi Mısri )


Derman aradım derdime
Derdim bana derman imiş
Bürhan aradım aslıma
Aslım bana bürhan imiş

Sağ ve solum gözler idim
Dost yüzünü görsem deyü
Ben taşrada arar idim
Ol can içinde can imiş

Öyle sanırdım ayriyem
Dost gayridir ben gayriyem
Benden görüp işiteni
Bildim ki ol canan imiş

Savm ü salat ü hac ile
Sanma biter zahid işin
İnsan-ı kamil olmaya
Lazım olan irfan imiş

Kanden gelir yolun senin
Ya kande varır menzilin
Nerden gelip gittiğini
Anlamayan hayvan imiş

İşit Niyazi’nin sözün
Bir nesne örtmez hak yüzün
Hak’tan ayan bir nesne yok
Gözsüzlere pinhan imiş..


Niyazi Mısri

Seslendiren kardeşimize teşekkürlerimizle, Allah razı olsun.

Mutlu olmak isteyen herkese söyleyin..ALLAH'A ulaşmayı dilesinler


Gerçek mutluluk, ALLAH'a yönelmekde.. | Gülümce

Allah her şeye kadirdir.. Atesit doktorun mucizevi Müslüman oluş hikayesi !Bilmez misin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir; dilediğine azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyle kadirdir.
Maide- 40

2 Eylül 2013

Sözün özü..


Hem aşığım diyorsun.. hem de sitem ediyorsun ! Bilmiyor musun kemalatda eyvallah olduğunu.

Gülümce..

Sevgisizliğin, nefretin tek nedeni Kuran ahlakından uzak yaşamak !


Yüce Allah, herkesi aynı akıl ölçüsünde yaratmamıştır.. her insanın davranışı aklı ölçüsünde... İman ne kadar güçlü olursa, akıl o derecede açık oluyor..
Zaman zaman, kötü söz, kötü davranışlarla karşılaştığımız oluyor.. hayat her zaman mükemmel diyeceğimiz bir şekilde geçmiyor..Geçmesi de beklenemez zaten.
Çünkü burası sadece imtihan dünyası..Yani burada bir kalış süremiz var.. bu süre içerisinde bizler olaylar karşısında gösterdiğimiz sabır ve şükürle deneniyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kaderde yazdığı sürede de son nefeslerimizi verip, geçek yurdumuza gideceğiz..
 
Hepimiz bu gerçeği biliriz..Biliriz ama biz ona göre davranır mıyız o ayrı..

1 Eylül 2013

Sözün Özü..

,
Söylediğin söz yürekten gelmeli..
Kuran yaşanmadan sarf edilen tek bir cümle dahi kalbe hitap etmez..

Gülümce..

Nezaket, hoşgörü, merhamet.. İslam adabındandır..


Mümin karakteri ne kişiden kişiye, ne de yaşadığı olaydan olaya farklılık gösterir..
Nezaket, hoşgörü, merhamet.. İslam adabındandır..
 Müminler bencil olmazlar, hoşgörülüdürler..Yaradan'dan dolayı yarattıklarına değer verirler..ancak asıl amaç Allah'ın rızasını kazanmakdır.
 Bu yol zorlu... zoru başarmanın da mükafatı Rabbin rızası..
Güzel ALlah'ım neyi yaşatıyorsa;hepsinde hikmet var.. bu anlamda ''niçin?'' yok.

Gülümce..

Sözün Özü..


Dünya hayatı geçicidir.. akıl bunu idrak ettiği zaman, kalp huzura kavuşur..

| Gülümce

Sözün özü..

Allah'a samimiyetle yönelen insan yalnızdır.. bu yalnızlık, özünü bulma yolunda kazanılan en büyük zaferdir..  
Gülümce

İlk yayın: (21-12-2012 )