Öne Çıkan Yayın

NAMAZ KILMAK İSTİYORUM AMA, KILAMIYORUM DİYEN KARDEŞLERİME !

Namaz kılmak bir insanın yeryüzünde ulaşabileceği en büyük mutluluk.. Namazda Allah'ın huzuruna çıkıp O'na durumunu arz etmek...

27 Ağustos 2014

TAVSİYE ETTİĞİMİZ ZİKİRLER:
Rabbimizin Kuran’da bizim ayakta, otrurken… her durumda zikretmemizi istiyor..
"ALLAH'I AYAKTAYKEN, OTURURKEN, YATMIŞKEN ZİKREDERLER; GÖKLERİN VE YERİN YARADILIŞ HİKMETİNİ DÜŞÜNEREK, RABBİMİZ SEN BUNLARI HİKMETSİZ BOŞUNA YARATMADIN MÜNEZZEHSİN DERLER" (3-191)

Ve yine Ahzab suresi- 41 ayetde: Ey inananlar, Allah'ı çok çok anın. Buyruluyor..

Cenab-ı Allaha muhabbetimiz açsından zikretmek çok önemli..
İnanan Müslümanım diyen herkese Kuran ve hadisler ışığında hazırladığımız bu zikirleri okumayı tavsiye ediyorum..

 inşaALlah gün içinde belki de hiç aklınıza gelmeyen zikirleri okuyarak, sonrasında kalbe inip sürekli ALLAHı zikretmeye vesile olsun..

Facebook sayfamızda da, bu okumaya katılan kardeşlerimiz olduğu için.. sizler de okuyarak toplu zikre katılmış olursunuz..

“Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer beni yalnız başına anarsa, ben de onu yalnız anarım. Şayet beni bir toplulukla beraber anarsa, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.” Buhârî, Tevhîd 15; Müslim, Zikir 2, 19, 50; Tevbe 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 131; İbni Mâce, Edeb 58

TAVSİYE ETTİĞİMİZ ZİKİRLER:


Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.
70 tevbe istiğfar 
{estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh }

100 salavat 
100 ALLAH 
100 tevhid  (La ilahe İllallah Muhammedur-Resulüllah  )

10 "SubhanAllâhi ve BiHamdihi 'adede halkıhi ve rıdâe nefsihi ve zinete 'arşihi ve midâde kelimatih" Dipnot: Okumamız bittikten sonra 3 ihlas- bir fatiha okuyup Efendimiz ve ailesine, sahabelerin ruhlarına ve tüm katılan herkese hediye eyleyip zikrimizin kendimize kurtuluş vesilemiz olması için dua edelim


Tavsiye ettiğimiz zikirlerin her hangi bir tarikat zikri ile alakası yoktur ! 
**Gün içerisinde sabahtan gece yatana  kadar dilediğiniz zamanda , abdetsli ya da abdestsiz okuyabilirsiniz..**
"SubhanAllâhi ve BiHamdihi ' tesbinin ayrıca ne kadar önemli olduğu aşağıda:

Gülümce...16 Ağustos 2014

HANİ VEFANIZ DERSE RABBİMİZ, NE CEVAP VERECEĞİZALLAH Kuranda buyuruyor:

Hatırla ki, Rabbin, Âdemoğullarının sulblerinden zürriyetlerini çıkarıp da onları nefislerine karşı şâhid tutarak; “-Ben sizin RABBİNİZ değil miyim?” diye buyurduğu vakit onlar da; 
“- Evet, Rabbimizsin, şâhid olduk”, demişlerdi.
Bu şâhid tuşumuzun sebebi, kıyamet günü, bizim bundan haberimiz yoktu, dersiniz diyedir.  Araf- 172 ayet

---
Cenab-ı Allah hatırlatıyor Kuran'da.. Bezmi elestde verdiğimiz sözü..
O zorlu günde, hani vefanız derse Rabbimiz ne cevap vereceğiz? 

Düşünen için, pişmanlık, gözyaşı sebebi.. daha çok gayret, her an Allah'ın rızasında olmamız gerektiği bilinciyle yaşamak !Gülümce Yıldız

15 Ağustos 2014

ALLAH DOSTLARININ İKİ ALAMETİ !

Dostların iki alameti

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Allahü teâlânın dostlarının iki alameti vardır. Bu alametlere bakarak, onun Allahü teâlânın sevgili kulu olup olmadığı anlaşılır.
Birincisi, onlar Allah için yaşar, Allah için konuşur. Yaptıkları her iş Allah rızası içindir. Onlar, Allahü teâlânın emir ve yasakları için vardır.

İkincisi, Allahü teâlânın sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. Mesela Allahü teâlânın sıfatlarından birisi rahmettir. Dinli dinsiz, canlı cansız, kâinatta ne varsa hepsinde Cenab-ı Hakk’ın şefkati, merhameti vardır. Bu zatlar da Allahü teâlânın bu şefkat, rahmet sıfatıyla sıfatlandıkları için kesinlikle, hiçbir canlıya zarar vermezler, intikam almazlar; ama onların kılıçları çok keskindir, kılıçları kâğıdı keser. Kılıçlarına çarpmamak gerekir. Cenab-ı Hakk’a çok yaklaştıkları için, Onda fani oldukları için, o yüce kudret sahibinin kudretiyledir. Allah muhafaza etsin!

.Peki, Nasıl Mutlu Olacağız?
. Bir de şöyle bir şey var ki ... 

Allah insan fıtratını, Kendisine yönelince İslamı yaşayınca mutlu olacak şekilde yaratmış.. Nereye gidersek gidelim, eğer ki, Allah'dan uzak isek (Uzaklık nedir? Rızasından ayrılma, Kuranı yaşamamak ) hep bir eksiklik içinde oluruz..

Alıp başımızı kimselerin olmadığı yere gitmek isteyişlerimiz hep bundadır.. Çünkü bulunduğumuz ortam, çevre bizi mutlu etmez..

Ancak kalp Allah'a yönelik olursa.. tüm derdimiz, düşüncemiz Rabbimi nasıl razı ederim? olursa.. mutlu oluruz..Bu ihlası yakaladığımız an zindanda olsak demiyorum ancak dünyanın en ücra köşesinde bir başımıza olsak yine de mutlu oluruz..

Düşünsenize etrafda yüzlerce insan var.. eş dost hangi birini razı edebiliriz ki?

14 Ağustos 2014

Çeverenizdeki Dostlarınız kim? Gerçek Dost Size ALLAH'ı Hatırlatandır..
Sevgili Peygamberimiz (as);

“Birlikte oturduğunuz dostlarınızın en hayırlısı, görünüşüyle size Allah’ı hatırlatan, sohbetiyle sizin güzel amellerinizi arttıran, salih ameliyle/güzel fiil ve davranışlarıyla size ahireti hatırlatan kimsedir” buyuruyorlar..
(Suyutî, Camiu’s-sağir, 2/14)


Allah dostlarındaki güzel hasletlerin hepsi Hak'kın sıfatlarının yansıması..
Merhametleri, sevgileri.. her şeyden önce güvenilir olmaları, takvaları Allah'ı hatırlatır..

Etrafımıza bakalım kaçımızın böyle dostları ya da  dostu var?
Onları gördüğümüz zaman Allah'ı hatırlıyor muyuz?

Yoksa sadece bizi günlük eğlencelere mi çekiyorlar?

12 Ağustos 2014

Sözün Özü Gülümce'den...

Söylenen söz, diğer kalbe gidip.. bir damla yaşa sebep olabiliyorsa.. orada samimiyet, orada ihlas vardır.
Yükten gelmiş, yüreğe dokunmuştur


Gülümce Yıldız

7 Ağustos 2014

Hz. Bilal-i Habeşi

Bilal-i Habeşi (r.a.) Mekke’de Cumah oğulları ailesi içinde doğmuştur. Babasının adı Rebah, annesinin adı ise Hamame’dir. Bilal (r.a.), Beni Cumah’a ait bir köle idi. Uzun boylu, simsiyah tenli, zayıf bedenli , gövdesi öne eğik,(kamburca) çok gür saçlı idi. Ömrünün sonlarına doğru saçlarının çoğu beyazlamıştı.Peygamber (s.a.v.)’ın halkı İslamiyet’e gizlice davete başladığı ilk zamanlarda müslüman oldu.

 Müslümanlığa çok bağlı, temiz kalpli bir zat idi. Müslüman olduğunu ilk açıklayan yedi müslümandan birisiydi. Allahü Teala’nın dini için en çok işkençe çekenlerdendir. Hatta denir ki, işkenceye tabi tutlanlar arasında sadece Bilal-i Habeşi müşriklerin istedikleri şeyleri söylemedi. O, siyahi bir köle değil, ashabın ileri gelenlerinden ve İslam devletinin yönetiminde söz sahibi olan müminlerden biriydi.

4 Ağustos 2014

Namazı devamlı kılamıyorum diyenler için..
Sevgili dostlar, eğer namaza bir başlıyor, bir bırakıyorsak.. namazı devamlı kılamıyorsak o halde gerçek anlamda namazda kiminle konuştuğumuzu bilmiyoruzdur..

Rabbimiz öyle büyük ki, bizlerin kurtuluşunu istiyor.. o bizi bizden daha çok düşünüyor..

Hiç sabah namazında bize nasıl seslenildiğini düşündünüz mü? ya da anlamını biliyor musunuz?
Allahu Ekber
Allah En Büyüktür
Eşhedû en lâ ilâhe illallah
Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim
Eşhedû enne Muhammeden resulullah
Muhammed'in Allah'ın resulü (elçisi) olduğuna şahitlik ederim
Hayya ale-salah
Haydi namaza
Hayya alel-felah
Haydi kurtuluşa
Es-salatu Hayrun Mine'n Nevm
Namaz uykudan hayırlıdır (Sadece Sabah namazında okunur)
Allahu Ekber
Allah En Büyüktür
Lâ ilahe illallah

Allah'tan başka ilah yoktur

Okurken bile yüreği titriyor insanın değil mi? Haydi kurtuluşa diyor Rabbimiz..

Bizi Yaradan bizim kurtuluşumuzu istiyor..


Allah  ayetlerinde  buyuruyor:

Sizi bu cehennem ateşine sürükleyen nedir? (Muddessir- 42 )
 Onlar şöyle derler: “- Biz namaz kılanlardan değildik (Muddesir- 43)
Yoksula da yedirmezdik (Müddesir- 44)
Boş ve anlamsız şeylere dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik. (Muddesir- 45 )

BİZ NAMAZ KILANLARDAN DEĞİLDİK.. şimdi namaz kılmıyorsak, o gün o zorlu gün geldiğinde biz de böyle diyeceğiz.. O gün utanacağız Rabbimizden..
 Nasıl deriz ki, biz namaz kılanlardan değildik diye..

YARADAN bizi beş vakitde bir huzuruna davet ederken, biz günde beş kere daveti reddiyorsak.. gerçekten de çağıranın yüceliğinin farkında değiliz demektir..

Ve ya.. bugün başlıyor on gün sonra bırakıyorsak.. namazın tam idrakında değilizdir..

Akadaşlar bizim yaratılış amacımız ALLAH'a kul olmak.. Günlük yaşamda hangi mevkide olursak olalım
eğer Allahın dinini yaşamıyorsak ziyandayız.. Allah hiçbirimize mesleğimizi sormayacak.. O bizden kulluk bekliyor.. Namaz bizim görevimiz. 

Namaz kötülüklerden alıkoyuyor .. tabii ki samimiyetle kılarsak, kimin huzurunda olduğumuzu bilirsek..
Şimdi samimiyetle ALLAH ile konuştuğunun bilincinde olan, secdeden kalkınca.. hiç günaha yanaşabilir mi? az önce Rabbime söz verdim demez mi? sabah namazı kılıp öğlen üşenip akşam kılarım diyebilir mi?

Çağıran kim?
Bizi YARADAN..
Nasıl duymazdan geliriz?

 Yolda olsak.. durup namazı kılmamız gerekiyor..  Güzeller güzeli (as) Peygamberimiz: yeryüzü bana mescid kılınmıştır buyuruyor.. Efendimiz(as) ve tabi olan bizler .. temiz olan yerde namaz kılabiliriz..Namaz kılmak için, yer yok bahanemiz olmaz.. ezanı duyduk mu namaza duracağız..
Namazı devamlı kılamıyorum, diyen kardeşlerime kılmamanın bahanesi olmaz diyorum.. 

Yazımız size bir başlangıç olsun.. her ertelenen namaz kayıpdır.. Şimdi gidin abdest alın ve içten bir tevbe ile namaza başlayın.. SİZİ ÇAĞIRAN ALLAH'DIR

Bu yazıyı okuduğunuza göre vardır bir hikmeti.. haydi namaza..

Her nereden okunuyorsak ışık olsun inşaALLAH..

Gülümce Yıldız 04-08-2014
2 Ağustos 2014

Kur’an Bana Ne Söylüyor?

Farkında mıyız Kuranı elimize aldığımızda.. Allah’ın kelamını okuduğumuzu, O'nunla konuştuğumuzu?

Mesela Kuran’ı okurken yüreğimiz titriyor mu?
Rabbim bana ne diyor diye düşünüyor muyuz?

Sevgili  dostlar Allah ayetinde  buyuruyor ki:

1 Ağustos 2014

Haset iyilikleri yok ederken, Kalbi kinden arındırmak da kurtuluşa vesile olabilir !
Enes diyor ki: Allah Resûlü sav ashabından bazı kimselerle birlikte otururken:

“ - Şimdi buraya cennet ehlinden bir şahıs gelecek!” 
buyurdu. Tam o esnada nalinlerini sol eline almış, sakalından abdest
suları damlayan Ensar' dan bir adam geldi. 
Ertesi gün Peygamberimiz bu sözü tekrarladığı sırada yine aynı şahıs aynı şekilde çıkageldi.

 Üçüncü gün de benzer durum tekrar etti. Allah Resûlü oradan kalkınca Abdullah bin Amr adamı takip etti ve ona: