Öne Çıkan Yayın

NAMAZ KILMAK İSTİYORUM AMA, KILAMIYORUM DİYEN KARDEŞLERİME !

Namaz kılmak bir insanın yeryüzünde ulaşabileceği en büyük mutluluk.. Namazda Allah'ın huzuruna çıkıp O'na durumunu arz etmek...

28 Aralık 2014

SEVİLDİĞİNİ BİL! BEKLİYOR SENİ RABBİN (yürekleri titretiyor -Senai Demirci Şiiri)

Bekliyor Rabbin çünkü seni ümidi biliyor …  bu söz yetiyor gözyaşlarına.. dinleyelim.. yürek titriyor..


Bu aralar yatsı namazını boşladım.. tavsiye edeceğiniz bir kolaylık varmı ?
Kardeşimizin sorusu böyle..

 ''Bu aralar yatsı namazını boşladım.. tavsiye edeceğiniz bir kolaylık varmı? Kendimden utanıyorum ''

Cevap:

Namaz kılmak, ALLAHın davetine cevap vermektir.. 
Geldim ALLAHım Sen çağırdığın için geldim demektir..
Mümin ezan sesini duydu mu? secdeye gider.. 
Yorgunum, biraz da uzanayım,  ya da şu işimi de bitireyim öyle kılayım demez..
Demeyi bir taraf bırak,  ezan saatini bekler.. bir namazı kıldı mı, diğer namazı bekler..

Öyle bir bilinç olmalı ki, yaşamının baş köşesine namazını oturmalısın..
Tek vakit kaçtı mı, için içini yemeli.
Çığranın yüceliğini düşün..
Kim çağırıyor seni secdeye?
Bak bana soru sordun.. cevap veriyorum.. vermesem incinirsin ! Beni kaile almadı dersin..
Allah da secdeye gitmeyince inciniyor..
Hangi işin yarım kalıyor.. patron bir iş verdiğinde nasıl hemen yapıyorsan..
Gelen davetin seni YARADAN’dan olduğunu bileceksin..
 O secdeye gitmeyince Benim RABBİM inciniyor diyeceksin..

Böyle.. resimdeki gibi  rahat rahat yatmayacaksın.. sen müminsin, görevin var .. !
ALLAH incindi, oysaki bugün yediğim yemeğin hepsini O verdi bana.. şimdi nefes alıyorum, ya vermezse Rabbim diyeceksin..

BEN RABBİMİ DUYMAZDAN GELEMEM  diyeceksin..

''Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz, namazdan hiç ayrılmadınız ''  buyuruyor Resulullah Efendimiz (as)

26 Aralık 2014

Çevrenizdeki sahte insanların kınamasından korkmayın !
Etraftaki sahte kalabalıktan uzaklaştıkça.. Allah'a yaklaşanların dinidir İslam..

Samimiyetle yönelmenin büyük zorlukları vardır.. Önce etrafından utanmayacakasın.. dahası, sahte insanları kaybetmeyi göze alacaksın..
Dinimi yaşamayı çok istiyorum ama.. ile başlayan cümlenin arkasındaki gerçek, dinden imandan uzak insanların kınamalarından korkmak  olabilir mi?
Onların seni kınamalarından  korkma !

24 Aralık 2014

BEŞ VAKİT NAMAZ KILINIŞI TABLO İLE.. AÇIKLAMALI


Beş Vakit Namazın Kılınma Şekli Tablo ile..

Namazlar; farz, vacib, sünnet, müstehap ve nafile kısımlarına ayrılır. Bunlar açıkladığımız farzlarına, vaciblerine, sünnetlerine, adabına riayet edilerek şu şekilde kılınır:
1) Sabah namazı:
Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için : "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya" diye niyet edilir.. durdum divana uydum Kurana yönüm kıblem kabe-i şerif  der ve hemen eller, baş parmak kulakların yumuşağına gelecek kadar yukarıya kaldırılıp; "Allahu ekber (Allah herşeyden yücedir)" diye tekbir alınır. Bundan sonra eller bağlanır, "Sübhaneke Allahümme ve bi hamdike ve tebarekesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk" ile "Eüzü billahi mineşşeytani'r-racim (-İlahi rahmetten kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım-) Bismillahirrahmanirrahîm (Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlarım) ve Fatiha okunur, sonra "Amin (kabul buyur, ey Rabbimiz)" denir ve bir miktar daha Kur'an okunur. Bu bir miktardan maksat en az bir sure veya en az üç kısa ayet veya üç kısa ayet uzunluğunda bir ayettir. Bundan sonra "Allahu ekber" diye rükuya varılır, bu durumda en az üç kere; "Sübhane Rabbiyel-azîm (Yüce Rabbimi her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim) denir. Sonra "Semiallahü limen hamideh (Allah, hamdeden kulunun övgüsünü işitmiştir)" denilerek ayağa kalkılır; ayakta "Allahümme Rabbena ve lekel-hamd (Allahım, ey Rabbimiz, hamd sana mahsustur)" denir, bundan sonra "Allahu ekber" diye secdeye varılır, secdede üç kere "Sübhane Rabbiyel a'la (Ey, en yüce olan Rabbim! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim)" denir, sonra "Allahu ekber" denilerek kalkılır, bir tesbih miktarı oturulup yine "Allahu ekber" diye ikinci secdeye varılır, bunda da üç kere "Sübhane Rabbiyel-a'la" denir. Bununla bir rekat tamamlanmış olur.

Bu ikinci secdeden sonra "Allahu ekber" denilerek ikinci rekata kalkılır. Ayakta yalnız Besmele ile Fatiha ve bir miktar daha Kur'an okunur; birinci rekatta olduğu gibi rüku ve secdelere varılır; ikinci secdeden sonra oturulur ki bu iki rekatlı bir namazda son oturuştur. Bunda et-Tehiyyat ve Allahümme salli-barik ve "Rabbena atina fiddünya haseneten" duaları sonuna kadar okunur, sonra "es-Selamü aleyküm ve rahmetullah (Allah'ın selamı ve rahmeti size olsun)" diye sağ tarafa, sonra da yine "es-Selamü aleyküm ve rahmetullah" diye sol tarafa yüz çevirerek selam verilir. Bununla sağ ve sol tarafta bulunan müminlere, meleklere ve mümin cinlere selam verilmiş olur. Böylece iki rekatlı bir namaz bitmiş bulunur.
Bütün bu tekbirler, tesbih ve kıraatler gizli, yani namaz kılanın kendisi işitebileceği bir sesle gizlice yapılır.

Sabah namazının iki rekat farzı ise şöyle kılınır: Önce, erkeklere mahsus olmak üzere kamet getirilir, sonra "Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir ve eller, kulakların hizasına kadar kaldırılarak "Allahu ekber" diye namaza başlanır ve sabah namazının sünnetinde belirtildiği üzere kılınıp tamamlanır. Ancak sabah namazının farzında Fatiha'dan sonra biraz fazla Kur'an okunması sünnettir. Bu sünnetin en az miktarı kırk ayettir. Bununla birlikte üç kısa ayet miktarı okunması da caizdir. Vaktin çıkmasından korkulduğu takdirde az ayet okunur. Hatta yalnız Fatiha ile veya bir kaç ayet ile yetinilebilir. Ebû Hanife'ye göre, farz olan kıraatin en az sınırı, en az altı harf ihtiva eden bir ayettir. "Sümme nazara (Sonra baktı)" ve "lem yelid (doğurmadı)" ayetlerinde olduğu gibi (bk. el-Kasanî, a.g.e., l, 110; İbnül-Hümam, a.g.e., l, 193, 205, 322 vd.; İbn Abidin, a.g.e., l, 415, Zeylaî, Tebyînül-Hakaik, l,104vd.; Bilmen, a.g.e., s. 153 vd.).
Tek başına namaz kılan kimse, bu farzı kılarken tekbirleri, Fatiha'yı, ilave edeceği sure veya ayetleri ve "Semi-allahü limen hamideh" cümlesini açık (sesli) okuyabilir.

2) Öğle namazı:

Öğle namazının ilk dört rekat sünnetinin önceki iki rekatı, tam olarak sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Ancak bunda; "Bugünkü öğle namazının sünnetine" diye niyet edilir ve bunda ikinci rekattan sonraki oturuş, son oturuş değil ilk oturuş olduğundan bu oturuşta yalnız "et-Tehiyyat" okunur; Sonra "Allahu ekber" diye ayağa kalkılır; Sübhaneke okunmaksızın, yalnız Besmele ile Fatiha ve bir miktar daha Kur'an okunarak, yine yukarıda belirtildiği şekilde rüku ve secdelere gidilir, bundan sonra dördüncü rekat için "Allahu ekber" denilerek ayağa kalkılır, bunda da yalnız Besmele ile Fatiha ve bir miktar daha Kur'an okunarak, yine belirtildiği şekilde rüku ve secdelere varılır, bundan sonra oturulur ki, bu son oturuştur. Bunda "et-Tehiyyat" ile "Allahümme salli-barik" ve "Rabbena atina..." duaları sonuna kadar okunup iki tarafa selam verilir. Böylece bu dört rekat sünnet kılınmış olur.
Öğle namazının dört rekat farzı ise şöyle kılınır: Sünnetten sonra, namaza aykırı bir şey ile uğraşmadan ayağa kalkılır, kamet getirilir. "Bugünkü öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir ve eller yukarıya kaldırılarak "Allahu ekber" diye tekbir alınır; ilk iki rekatı, sabah namazının iki rekat farzı gibi kılınır. Ancak bu iki rekattan sonraki oturuş, ilk oturuş olduğundan, bunda yalnız "et-Tehiyyat" okunur; bundan sonra "Allahu ekber" denilerek üçüncü rekata kalkılır; yalnız Besmele ile Fatiha okunarak, rüku ve secdelere varılır, sonra "Allahu ekber" diye dördüncü rekat için ayağa kalkılır; yine Besmele ile Fatiha suresi okunarak rüku ve secdelere gidilir. Bundan sonra oturulur ki, bu son oturuştur. Bunda "et-Tehiyyat" ile "Allahümme salli ve barik" ve "Rabbena atina" duaları sonuna kadar okunup, iki tarafa selam verilir. Böylece farz da kılınmış olur.
Öğlenin farzında okunacak ayetler, sabah namazında okunacak ayetlerden çoğunlukla az olur.
Öğlenin son iki rekat sünneti ise, "Bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya" diye niyet edilip, tam olarak sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Bu son sünneti dört rekat olarak kılmak müstehaptır. Bu takdirde ya her iki rekatta bir selam verilir, yahut dört rekatın sonunda selam verilir. Bu takdirde birinci oturuşta yalnız "Rabbena atina..." duası okunmaz, "et-Tehiyyat", "Salli-Barik" duaları okunur, üçüncü rekat için tekbir alınarak ayağa kalkınca yine "Sübhaneke" okunur ve bu son iki rekat da önceki iki rekat gibi kılınır.
Tek başına kılan, öğle namazının gerek sünnetlerinde gerek farzında gizli okur.
3) İkindi namazı:
İkindi namazının dört rekat sünneti, müekked olmayan sünnettir. Her iki rekatı bağımsız namaz gibidir. Bu yüzden dört rekatın her iki rekatlık bölümü sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Önce, "Bugünkü ikindi namazının sünnetini kılmaya" diye niyet edilir. Bu namazın ilk iki rekatı belirtildiği gibi kılınınca oturulur. Bu bir son oturuş demektir. Bu yüzden burada "et-Tehiyyat..." île birlikte "Allahümme salli.,. ve barik..." okunur, yalnız "Rabbena atina..." duası okunmaz, sonra "Allahu ekber" diyerek üçüncü rekata kalkılır. "Sübhaneke..." ile "Eüzü" ve "Besmele"den sonra Fatiha ve bir miktar daha Kur'an okunarak rüku ve secdelere varılır. Bundan sonra tekbir ile dördüncü rekata kalkılarak, yalnız "Besmele" ile Fatiha ve bir miktar daha Kur'an okunur. Sonra yine rüku ve secdelere varılır. Bundan sonra oturulur ki, bu da son oturuştur. Bunda "et-Tehiyyat" ile "Allahümme Salli-barik,.." ve "Rabbena atina..." duaları sonuna kadar okunarak iki tarafa selam verilir.
İkindi namazının farzının kılışını: Bu da tam olarak öğle namazının farzı gibi kılınır. Yalnız niyet farklı olur, yani, "Bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.
Tek başına namaz kılan kimse, ikindi namazının sünnetini de, farzını da, öğle namazı gibi gizli okuyarak kılar.
4) Akşam namazı:
Akşam namazının üç rekat farzı, öğle ve ikindi namazlarının ilk üç rekat farzları gibi kılınır. Şöyle ki: "Bugünkü akşam namazının farzını kılmaya" diye niyet edilip, namaza tekbir ile başlanır. Yukarıda açıklanan şekilde ilk iki rekat kılınarak oturulur. Bu, birinci oturuştur. Bunda yalnız "et-Tehiyyat..." okunur. Sonra üçüncü rekata kalkılarak yalnız "Besmele" ile Fatiha okunur; sonra "Allahu ekber" denilerek rüku ve secdelere varılır. Bundan sonra oturulur ki, bu da son oturuştur. Bunda "et-Tehiyyat..." ile "Salli-barik...' ve"Rabbena atina..." duaları okunarak iki tarafa selam verilir.
Akşam namazının farzında, vaktin darlığından dolayı kısa sureler okunur.
Akşam namazının sünnetinin, kılınışı: Bu da; "Bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya" diye niyet edilip, tam olarak sabah namazının sünneti gibi kılınır. Bu sünneti altı rekat olarak kılmak ise müstehaptır. Bu takdirde bir, iki veya üç selamla kılınır. İki rekatta bir selam verilirse aynı şekilde kılınır. Bununla birlikte dört rekatta bir selam verilip ikindi namazının sünneti gibi de kılınabilir. Bu ziyade dört rekata veya altı rekatın tamamına "Evvabîn Namazı" denir (el-isra, 17/25; el-Heysemî, Mecmau'z-Zevaîd, Mısır (t.y), II, 230).
Tek başına namaz kılan kimse, akşam namazının farzını da sabah namazının farzı gibi açıktan okuyarak kılabilir
5) Yatsı namazı:
Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti, müekked olmayan sünnetlerdendir. Tam olarak ikindi namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Dört rekat farzı da tam olarak öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi eda olunur. İki rekat son sünnetine gelince, bu da tam olarak sabah ve akşam namazlarının iki rekat sünnetleri gibi kılınır. Bunlarda yalnız niyetler değişmiş, yatsı namazının farzına veya sünnetlerine niyet edilmiş olur.
Yatsı namazının son sünneti de dört rekat olarak kılınabilir (Zeylaî, Nasbu'r-Raye, II, 145 vd.; eş-Sevkanî, Neylül-Evtar, III, 18; eş-Şürünbülalî, Merakil-Felah, s. 64). Bu takdirde tam olarak ilk dört rekatı gibi kılınır. Bununla birlikte iki rekatta bir selam vermek suretiyle de kılınabilir. Bu durumda her iki rekat bağımsız namaz olacağı için oturuşlarda "et-Tehiyyat...", "Salli-barik" ve "Rabbena atina" duaları okunur. Geceleyin kılınacak nafile namazlarda efdal olan da bu şekilde iki rekatta bir selam vermektir.
Tek başına namaz kılan kimse, yatsı namazının farzını sabah namazı gibi açıktan (sesli) da kılabilir.
Vitir Namazı:
Üç rekattan ibaret olan vitir namazı şu şekilde kılınır:
Önce; "Bugünün vitir namazını kılmaya" diye niyet edilir. Sonra "Allahu ekber" denilerek namaza başlanır. "Sübhaneke..." ve "Eüzü" ile "Besmele"den sonra Fatiha ve bir miktar daha Kur'an okunarak, rüku ve secdelere varılır; sonra ikinci rekata kalkılıp, yalnız "Besmele" ile Fatiha ve bir miktar daha Kur'an okunarak yine rüku ve secdelere varılır; bundan sonra oturulur ki, bu birinci oturuştur. Burada yalnız "et-Tehiyyat..." okunur; sonra "Allahu ekber" denilerek üçüncü rekata kalkılır; bunda da yalnız "Besmele" ile Fatiha ve bir miktar daha Kur'an okunarak daha ayakta iken eller kaldırılıp "Allahu ekber" diye tekbir alınır, tekrar eller bağlanıp ayakta kunut duası okunur. Sonra Allahu ekber" diye rüku ve secdelere gidilir, sonra oturulur ki, bu da son oturuştur. Bunda da yukarıdaki gibi "et-Tehiyyat..." ile "Salli-barik" ve "Rabbena ati-na..." dualan okunarak selam verilir.RESİMLERLE NAMAZIN KILINIŞI YAZIMIZ: 

İnşaALlah ışık olsun tüm namaza başlayacak kardeşlerimize.. 

22 Aralık 2014

ALLAH ANILDIĞINDA KALPLERİ ÜRPERİR.. (Peki bizim kalbimiz ürperiyor mu? )


"Mü'minler ancak onlardır ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın âyetleri kendilerine okunduğu zaman bu, onların imanını artırır (kuvvetlendirir) ve onlar yalnız Rablerine dayanır ve güvenirler." 

(Enfal, 8/2.)Sevgi ve ışıkla efendim.. 

Cennetten dünyaya bakın! o zaman meyletmezsiniz !Dünya hayatı gerçek değil.. 
Bir tarafta sonsuz ahiret yurdu var.. asıl yaşamın olduğu,  diğer tarafta aldanılan 
'' dünya ''
Bir an için orada olduğunuzu düşününün, mesela cennette..
Diğer tarafTan da dünya hayatını düşününün.. buradan oraya gelecekleri..
Demez misiniz, burada oyalananları görünce: ne kadar yazık oyalanıyorlar.. haberleri olsa, buraya gelmek için gayret ederlerdi diye..
İşte farkında olmak böyle bir şey.. ahireti idrak edince, dünyaya meyletmiyorsunuz..

Ölmeden önce ölelim.. Allah'a kulluk ile.. nefsimizi öldürelim, bu dünya hayatı tıpkı bir rüya gibi.. Güzel bir rüya görüp de uyandığınızda,  gerçek gibi hissedersiniz.

Şu an yaşadığımız dünya da öyle, bir rüyadayız ve ölüm ile uyanacağız..

Şimdi dünyaya aldanan, o zorlu günde aldandığı için ''ah keşke '' diyecek..

Rabbimiz  buyuruyor: 

17 Aralık 2014

NAMAZ ABDESTİ NASIL ALINIR? RESİMLİ ANLATIM

Abdest nasıl alınır?
    RESİMLİ ABDESTİN ALINIŞI

Kahramanmaraş Acemli Cami

Abdest almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" dedikten sonra ellerimizi parmak uçlarından başlayarak ve parmaklarımızın arasının da kuru kalmaması için, bir elimizin parmaklarını diğer elin parmaklarına geçirerek ovalarız.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

Abdestin Farzları:
1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.
2. Yüzü yıkamak.
3. Başın dörtte birini meshetmek.
4. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.
Abdestin Sünnetleri:
1. Abdest almaya niyet etmek
2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.
3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak
4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.
5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.
6. Yıkanan organları ovmak.
7. Ağza üç kere su almak.
8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.
9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.
10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.
11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.
12. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.
13. Sakalı olanların sakalını hilallemesi.
14. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.
15. Kulakları meshetmek.
16. Boynu meshetmek.
17. Başın tamamını meshetmek.
18. Parmakların arasını hilallemek
 ( Namaz Abdesti nasıl alınır? resimli anlatım ) kaynak: http://www.namazzamani.net/turkce/abdest.htm
.

14 Aralık 2014

İbrahim Bin Ethem Hazretleri- İlahi Aşk

Sarayları terk etmekle  başlayan yolculuk,   Allah yolunda evliyalığa kadar yükseliyor..

Lütfen izleyin.. tüyleriniz diken diken olacak (deyim yerindeyse.. )  Bir kişinin hidayetine vesile olsun inşaALlah.. 


 İbrahim Bin Ethem Hazretlerinin yaşamı: okumak için, 


12 Aralık 2014

Uyanalım artık .. Dünya size ne verdi bugüne kadar ?Hepimizi bir son bekliyor.
Nerede nasıl geleceği belli olmayan bir son..
Üstelik bu sonda, burada yapıp ettiklerimizden sorumlu olacağız..
Ama etrafa bakıyorsunuz, insanlar çok rahat..

Uyanalım artık, yetmedi mi bu kadar dünyaya bağlanmak? bügüne kadar dünya size ne verdi? verdiklerine karşılık neler aldı, hiç düşündünüz mü?
Mesela ahiretiniz olabilir mi?

ALLAH buyuruyor: 

Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz? Tekvir- 26 #ayet

 Resulullah (as) “Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol ''

Sevgi ve ışıkla efendim.. 

Gülümce Yıldız

7 Aralık 2014

DUADA CİMRİ OLMAYALIM !


Dinimiz ne kadar güzel.. ama kıymetini bilemiyoruz..
Bir duayı bile  birbirimize çok görüyor ..hainlik ediyoruz.. (duada ortak olanları tenzih ederim )
Şu yaşamda en güzel dua,  bir insana Allah razı olsun diyebilmek.
Ama çoğumuz esirgiyoruz duamızı..
Halbu ki, biz kardeşlerimize dua etsek, melekler de bize dua edecekler..
Duada cimri olmayalım.

Resulullah (as)  buyuruyor:
(Bir Müslümanın din kardeşinin arkasından ettiği hayır dua kabul olur. O dua edince, bir melek, “Âmin, kardeşin için istediğinin aynısı sana da verilsin” der.) [Müslim, Tirmizi, İbni Mace]
Çok mu zor, bir Allah razı olsun diyebilmek.. karşındaki  insandan hayır görünce sen hainlik edersen, Allah sana yardım eder mi? Allah seni yüceltir mi?

Cenab-ı Allah Kuranda buyuruyor:

6 Aralık 2014

Yürek dediğin... Sözün özü Gülümce'den..

Yürek dediğin öyle bir ilahi aşk ile yanacak ki..
Yürüdüğün yollar, dokunduğun  yürekler yanacak..

Gülümce Yıldız / 06-12-2014

Yunus Emre Aşkın Sesi Filmi

Yunus Emre Aşkın Sesi Filmi 

Sen aradığını bulmak için geldin buraya..
Biz sana araman gerekeni sorduk
Kalbinin ışığı, yüzünün nurunda gizli
Artık senin kilidinin anahtarı bizde değil..
Var git, tapduk Emre'ye..
Biz senin anahtarını ona verdik
Bundan böyle nasibini onda ara..
Önce piririne teslim olacaksın oğul, Aşka ilk adım böyle atılır,
Nefsini yere at, onu aykLarınla ez.. işte o zaman sen , sen olacaksın.. yolunu bulacaksın ..

Eğer aşkı bulmaksa niyetin, aramadan duramazsın..

 ( Aşkın sesi filiminden.. )

Bazen bir şey aramak için çıktığın yol..  seni asıl araman gerekene götürür, o aradığın şey de vesile olur.. Gülümce Yıldız


Gönüldeki huzur..
Gönüldeki huzur, ALlah'a olan yakınlığa bağlı..
Her şey imtihan bu dünyada..
Bunu bilince hiçbir şey için ''niçin? '' demiyorsunuz..
Her yaşanılanın ALlah'ın senin için özel yarattığını bilip.. sabırla bekliyorsun, arkasındaki hayırı..
Cenab-ı ALlah buyuruyor:
...Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz.
Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Kur'ân-ı Kerim » BAKARA - 216

Siz mutlu eden, sahip olduğunuz makam, mevki.. mal mülk, evlatlar  hiçbirisi değil.. Eğer ALlaha yakınsanız mutlusunuz, Allah'dan uzak insan.. neye sahip olursa olsun.. nerede bulunursa bulunsun, asla tam bir mutluluk yaşayamaz.. 

1 Aralık 2014

Nur Yüzlü Olmak !

Ruh maneviyat ile, ALLAH aşkı ile  can bulur..
Müminler kendilerini Allah ile meşgul ettikçe, maneviyatta ilerledikçe, namaz arttıkça, takva arttıkça... Cenab-ı Hakkın boyası ile nurlanıp.. yüzleri ışık ışıl parlar.. Bu parlaklık da hemen hemen herkes tarafından fark edilir..
İşlenen günahlar da kalbi kararttığı gibi, zamanla bakışlara , yüze yansır.. ne kadar güzel giyinirse giyinsin.. boyanırsa boyansın.. Allah'dan uzak ise, o ışıl ışıl parlama, o nur  yüzünde olmaz.

Cenab-ı ALlah ayetlerinde buyuruyor: