Öne Çıkan Yayın

NAMAZ KILMAK İSTİYORUM AMA, KILAMIYORUM DİYEN KARDEŞLERİME !

Namaz kılmak bir insanın yeryüzünde ulaşabileceği en büyük mutluluk.. Namazda Allah'ın huzuruna çıkıp O'na durumunu arz etmek...

18 Eylül 2013

İmam Gazali'nin Yaşamından !

Hepimize örnek olabilecek bir yaşam...

İmam Gazali, ilimiyle, nefsini terbiye etmesi ile.. dünyaca ünlü erdemli  insanlardan biri..
ALLAH dostu..
O, insanın ancak kendini terbiye etmesi ile yükseleceğine inanmıştır..

Gazâlî’nin ilk istifâde ettiği âlim Radegani’dir. ikincisi ise İmam ismailidir..

İmam Muhammed Gazali, ilim için bir Şehirden bir şehire yolculuk yaparken bir olay yaşamıştır..

Kendisinin de arasında bulunduğu kervan haramiler tarafından baskına uğramıştır.. Daha o zaman genç yaşta olan Gazâlî’nin tüm ders notları haramilerin yanında gittiğinde, o da koşturarak onlardan notlarını istemiş. Haramiler de dönüp, “Ölmek istemiyorsan geri dön” diye tehditler savurmuş. Fakat o kulak asmayıp reisleriyle konuşmak istediğini söylemiş. Reis bu delikanlıyı merak etmiş. Bundan sonrasını İmam Gazâlî’den dinleyelim:


“Reis bana ne istediğimi sordu. Ben de “Allah aşkına çok rica ediyorum,
eşyalarımın arasında ders notlarım ve kitaplarım  var. Onlar sizin hiçbirinize  yaramaz. Söyleyin de onları bana versinler” dedim.
O da bana sordu. “O istediklerinin bu kadar önemli olan tarafı nedir?”
Bende dedim ki:
“Onlar bazı kitap ve defterlerdir ki onlardaki ilmi elde etmek için yurdumdan ayrılıp  Cürcan’a gittim. Nice emekler verip nice göz nuru döktüm, nice dirsekler çürüttüm.”
 Bu cevabın karşısında  reis kahkaha ile güldü..güldü ve bana şöyle dedi: “Sen nasıl olur da ilim tahsil ettiğini iddia edebilirsin? Baksana defterlerin, notların elinden alınınca ilimsiz, irfansız kalıyorsun?”

Sonra adamlarına eşyalarımı bana vermeleri için emir verdi.
Haraminin söylediği sözü çok düşündüm. Adam haklıydı. Cenab-ı Allah  onu, beni İRŞAD etmesi için KONUŞTURMUŞTU... Tûs’a döndüğümde üç yıl büyük bir çalışmaya giriştim. Defterlerimdeki notları hafızâma naklettim. Onları öylesine öğrendim ki artık defterlerim, notlarım hep alınsa bile ilimsiz kalmayacaktım. Harami bana iyi bir ders vermişti.” (Vasiyetnâme İ.Gazali) (1)

İmam Gazâlî, devrin en meşhur alimi imamül Harameyn Cüveyni’den de ders almıştır.. 

İmam Cüveyni, Medine ve Mekke’de dersler vermiş, imamlık yapmış ünü ve şöhreti tüm islam âlemine yayılmış en son da Nizamül-Mülk’ün kurduğu meşhur Nizamiye Medresesinin başına getirilmiş zatdı.. İmam Gazâlî’yi çok sevmişti. Hatta onu överek şöyle demiştir: “

Gazâlî, boğucu deniz, yırtıcı aslan, yakıcıcı ateştir.” Gazâlî, sevgili hocası vefât edinceye kadar onun yanında kalmış, ona büyük hürmet göstermiştir.

Gazâlî, hocası İmamül Haremeyn’in ölümünden sonra Nizamül Mülk’ün yanIna gitti. Bu arada yaşı 30’a gelmişti. Nizamül-Mülk, Gazâlî’yi çok iyi karşılayarak  ona hürmette kusur etmedi ve ilmî tartışmalara soktu. İyi niyetli, içten ve samimi ilmiyle herkese gâlip gelmişti.
Gazâlî,
Nizamiye medresesinde 4 yıl görev yapmıştı.. Ünü her yere yayılıp, devletin en üst kademelerinde çalışmıştı. Bu arada kardeşi Ahmet Gazâlî, hâl ve gidişatını beğenmediği ağabeyine bir ilim meclisinde þu çarpıcı sözleri söylemiştir:

“Başkalarını doğru yola çağırıyor, ama kendin doğru yola gelmiyorsun;
başkalarına  vaaz dinletiyorsun, ama kendi nefsine nasihat vermiyorsun;
ey yumuşamayan katı taş! Sen daha ne zamana kadar demiri bileyeceksin de kendin keskin olmayacaksın.” (Vasiyetnâme Ý.Gazâlî ) (2)

İmam Gazâlî, bu sözler karşısında çarpıldı, irkildi. O yüce insan, o yüce kâlp HİÇ SESİNİ ÇIKARMADI o günden sonra ruhunda sarsıntılar yaşadı ve mevkiyi, şöhreti malı mülkü sorgulamaya başladı..

Yazının tamamını merak eden dostlarımız 16 sayfadan itibaren okuyabilirler.., http://www.gencgelisim.com/v2/images/ekitap/acilar.pdf


Gazali ahiret ve dünya saadeti için tek yolun takva olduğunu anlamıştı.. ancak bu yolda hocalarından öğütler alırken, hürmetde kusur etmemiş söylenen her sözün Allah'ın irşat ile görevlendirdiği bilinciyle sukut etmişti..
Derin düşüncelere dalarak, nefisini terbiye etme çabasında olmuş.. başarmıştır da..
Evet bu yol zorlu, bu yolda önce nefis terbiyesi.. Ancak nefis terbiyesinde, hocaların sözlerine alınmak yok..
şimdiki zamandaki gibi hele hele hatasını söylediğinizde ''ALLAH'a havale etmeler, Yazıklar olsun '' gibi nankörce saygısız uslüplar olsaydı.. İmam Gazali, Gazali olabilir miydi?

Gazali, bizlere bir öğüdünde şöyle seslenir:

“Her yerde sakin oturmalı, kaynaşma ve gereksiz hareketlerde bulunulmamalıdır; ağır başlı olunmalıdır..
Kibir ve büyüklenmekten kaçınmalıdır; ilim ortamlarında bilgili ve iyi insanlara karşı mütevazi ve saygılı olunmalıdır.... ''

Dostluğa çok önem vermiş olan İman Gazâlînin bir öğüdü de bizlere şöyledir:
“Oğlum!
Bir insanla dost olmak istersen şu hususları iyi gözet:
Yaptığın iyilik karşısında seni taktir edebilsin. Onunla dost kaldığın müddetçe, ne zaman bir araya gelseniz, güzel ahlâkı ile seni sevindirsin. Başın dara girdiği zamanlarda da sana yardımcı olabilsin.
Oğlum! Dostun, söylediğin sözlerin samimi olduğuna inanmalı. Çalıştığın işte durumunu kolaylaştıracak bir meselede yanında olmalı. Bir fikir hakkında başkalarıyla ve onunla münakaşa edersen o seni tercih etmeli..

Peygamberimiz bir duasında Cenab-ı Allah'a şöyle yalvarır:

“Ey Allahım! Gözü ile bana bakıp, kalbiyle beni horlayan dostumdan
sana sığınıyorum. Benim bir iyiliğimi görse üstünü örter, bir kötülüğümü
duysa ifşa eder. Kötü hallerimi herkese duyurmak isteyen dostumdan sana sığınıyorum” þu halde Allah ile problemi olanların kendiyle problemi var demektir,

ALLAH'la dost olmayanla sen nasıl dost olabilirsin?”

Bir söz de bizden olsun: 

Allah'a yakın insanlarla dost olun.. onlardan vefasızlık görmezsiniz.. | Gülümce 

Allah buyuruyor: Ey o bütün iman edenler! Allahdan korkun ve ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda mücahede edin ki felâha erebilesiniz..Maide- 35 ayet

Sözün özü: Bu yol zorlu, sabır sebat istiyor.. bu yolda yalnız başına yürümek hepsinden de zor.. o yüzden başsız olmaz..Allah dostlarından öğreneceğimiz çok şey var, çoook..!

Sevgi ve ışıkla , Gülümce YıldızHiç yorum yok:

Yorum Gönder