Öne Çıkan Yayın

NAMAZ KILMAK İSTİYORUM AMA, KILAMIYORUM DİYEN KARDEŞLERİME !

Namaz kılmak bir insanın yeryüzünde ulaşabileceği en büyük mutluluk.. Namazda Allah'ın huzuruna çıkıp O'na durumunu arz etmek...

7 Ekim 2013

Kurban Kesmenin Fazileti


“Kurbanlıklarınızı iyisinden seçiniz. Çünkü onlar sıratta sizin bineklerinizdir.”  (Deylemi)
Kıyamet günü takva sahipleri Rahman’a kestikleri kurbanlarla gideceklerdir
Hz. Ali (ra) şu ayet-i kerimeyi okudu:
“Müttakiler, Rahman’a binekli olarak gideceklerdir.” (Meryem, 85)
Sonra şöyle anlattı:

“Onların binekleri ancak güzel atlar olacaktır. Bu atları ise kestikleri kurbanlarıdır.
Bunlar, kıyamet günü, öyle güzel develer üstünde gelirler ki: Halk onların benzerini görmemiştir. Onarlın eğerleri altındandır; yularları ise, zebercettendir.
Bu binekleri, onarlı doğruca cennete götürür ve oranın kapısını çalarlar.”
(Gunyet’üt Talibin)

Kurban cehennem ateşinden korur

“Kim gönül hoşnutluğu ile mükafatını Allah’tan umarak, kurban keserse bu kendisini cehennem ateşinden korur. (Taberani)

Kesilen kurbanlar sırat köprüsünde binekler hükmündedirler

“Kurbanlıklarınızı iyisinden seçiniz. Çünkü onlar sıratta sizin bineklerinizdir.” (Deylemi)

Kurbanın kanı Allah’ın himayesindedir

Hz. Ali (ra) Hz. Peygamber’in (asm) şöyle buyurduğu rivayet etti:
“Ey insanlar! Kurban kesiniz, kanlarıyla Allah’tan sevap isteyip umunuz. Çünkü kurbanın kanı her ne kadar yere düşse de hakikatte Allah’ın himayesindedir.”

“Allah katında günlerin en büyüğü Kurban günüdür.” (Gunyet’üt Talibin)
“İnsanoğlu Kurban Bayramında Allah’a kan akıtmaktan daha sevimli hiçbir amel yapamaz. Kurbanlık hayvan kıyamet gününde boynuzları, tüyleri ve tırnakları ile (Allah’ın huzuruna) gelir. Kurban kesilirken kan yere düşmeden Allah katında yüksek bir mevkiye çıkar. Öyle ise kurbanı gönül hoşluğu ile kesiniz.”(İbn Mace)
“İnsanoğlu bu günde akrabasıyla ilgilenmesi hariç kan akıtmaktan faziletli hiçbir amel işleyemez.”(Taberani)

Kurbanın her kılı için ayrı ayrı sevap yazılır

“Kurbanlık hayvanın sahibine her kılı için bir sevap yazılır.” (Tirmizi)
Zeyd İbn-u Erkam (ra) anlatıyor:
Resulullah’ın (asm) ashabı : “Ey Allah’ın Resulü! dediler. Bayram günü kesilen şu kurban nedir?”
“Bu babanız İbrahim’in (as) sünnetidir”
“Kurbanın her bir kılı için bir sevap vardır” buyurdular.
Ashab tekrar:
“(Kesilen kurban koyun kuzu gibi) yünlü ise ey Allah’ın Resulü (sevap nasıl olacak)?”diye sordular. Aleyhissalatü vesselam:
“Yünün her bir kılı için de bir sevap var!” buyurdular.
 (Kütüb-i Sitte)
“Bir kimse, kurban kesme günü, kesimi yerine getirdiği zaman, Allah-u Teâlâ onu cennete yaklaştırır.
Kurbanını kesince; Allah-u Teâlâ akan kanın ilk damlasında onu bağışlar.
Allah-u Teâlâ, o kurbanı, kesen için mahşer yerine götüren bir binek eyler.
Kurban kılının ve yününün sayısınca kesen için iyilik verir.”
 (Gunyet’üt Talibin)
Resulullah Efendimiz’in (asm) şöyle buyurduğu anlatılmıştır:
-“Davud (as) Allah-u Teâlâ’ya şöyle sordu:
-İlahi, Muhammed ümmetinin kurban kesme sevabı ne kadardır? Allah (cc) şöyle buyurdu:
-Onların sevabı şudur ki, kesilen kurbanın kıllarından her birinin bedeli olarak onlara on sevap yazılır; on kötülükleri silinir; on kat dereceleri artar… Tekrar sordu:
-İlahi, kurbanın karnını yardıktan sonra ne kadar sevap alırlar? Şöyle buyurdu:
-Bunu sevabı olarak, kabirlerinden kalktıkları zaman; açlıktan, susuzluktan, kıyamet dehşetlerinden emin olurlar…
Ya Davud, kesilen kurbanın her lokma etinden, cennette bir kuş yaratılır ki; koca bir deve gibidir.
Onun her budundan dahi, cennette bir binek yaratılır.
Onun bedeninde bulunan kılların her birinden, cennette bir köşk yapılır.
Başındaki her kıldan bir huri kızı yaratılır.
Ya Davud, kurbanların binekler olduğunu bilmez misin?

Kurban hataları siler; belaları def eder

“Ümmetine kurban kesmeleri için emir ver; zira kurban müminin fedaisidir. Tıpkı İsmail’in (as) fedaisi olduğu gibi…” (Gunyet’üt Talibin) 
Kaynak: araştırma yazısıdır..
Allah hayırlısı ile Kurban bayramına erişmeyi, rızasına uygun olarak da tamamlamayı nasip eylesin inşaAllah.. Gülümce

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder