Öne Çıkan Yayın

NAMAZ KILMAK İSTİYORUM AMA, KILAMIYORUM DİYEN KARDEŞLERİME !

Namaz kılmak bir insanın yeryüzünde ulaşabileceği en büyük mutluluk.. Namazda Allah'ın huzuruna çıkıp O'na durumunu arz etmek...

11 Nisan 2013

Ruhların Menzili

Ruhların menzili nedir? Kulun vefatından sonra ruhu nereye gidiyor?

Kulun vefatından sonra ruh, "berzah" denen farklı bir âleme geçer. Yani boyut
değiştirir. Ruh, haşir vaktine kadar berzah âleminde bekler.
Ruh için berzah âlemi bir geçiş sürecidir
“Berzah, madde âlemi (dünya) ile mana âlemi (ahiret) arasındaki geçiş ve
hazırlık süresi ve bu âlemdeki değişim sürecidir.” (Seyyid Şerif Cürcânî)
Ruh vefatından sonra kendi cenazesini ve başındakileri seyreder


“Ölen herkes aile efradının içinde olan şeyleri bilir. Muhakkak ki aile efradı onu
yıkar, kefenler. Oysa o, onlara bakar.” (İbn-i Ebi'd-Dünya)
"Muhakkak ki ölü kendisini yıkayan, kendisini götüren ve kendisini kabrine
indiren kimseyi tanır." (İmam Ahmed)

Cennetlik bir ruhu berzah âleminde cennet ehli ruhlar karşılar
Mü'minin canı kabzolunduğu (alındığı) zaman, Allah (cc)katında rahmet ehli
onu karşılarlar. Tıpkı dünyada müjde getirenin karşılandığı gibi! Onlar derler ki:'Kardeşinize, yorgunluğu gidinceye kadar mühlet verin! Çünkü kardeşiniz
ŞİDDETLİ BİR ÜZÜNTÜDE idi..
Onlar o yeni gelene sorarlar: 'Filan adam ne yaptı!
Falan kadın ne yaptı? Falan kız evlendi mi?' Daha önce ölen bir kişinin
durumunu kendisine sorduklarında 'O benden önce öldü' dediğinde, "İnnâ
lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Öyleyse o, annesi olan cehenneme götürülmüştür!"
derler. (İhya-yı Ulûmi'd-Din)


Cennetlik ruhlar berzah âleminde serbest hareket ederler, kafirler ise
yerin yedi kat altında bulunurlar
Mâlik b. Enes (ra) şöyle demiştir:
“Bana gelen bir habere göre Mü'minlerin ruhları serbest bırakılmışlardır.
Diledikleri yere giderler.”
Abdullah b.Amr b.As'a:
“Mü'minler öldükleri zaman ruhları nerede olur?” diye sorulunca, cevap olarak:
“Beyaz kuşların kursaklarında Arş'ın gölgesindedirler. Kâfirlerin ruhları ise yerin
yedi kat dibindedir.” diye cevap verdi.
“Müminin ruhu, cennet ağacında beslenen bir kuş olur. Yeniden dirilme
gününde Allah (cc) onu cesedine döndürünceye kadar orada
beslenir.” (Muvatta, Nesai, İbn-i Mace)
Şârihler başka rivayetlere dayanarak, cennette kuş olacak ruhun, mücahidlerin
ve şehid olarak ölen mü'minlerin ruhları olduğunu söylerler. Diğer ruhların ise
bazen semada, bazen mezarlarının avlularında bulunacaklarını belirtirler.
“Şehidlerin ruhları yeşil kuşların içindedir. Dilediği yerde rızkını yer.” (Kütüb-i
Sitte)
Ebu Bekr İbn-i Arabî sadece şehidlerin kıyametten önce yeme ve diğer
nimetlere mazhar olacağı, diğer ruhlara, kıyametten önce bunların
verilmeyeceği hususunda ümmetin icmâ’ını nakleder.


İmam Süyûtî ruhun nereye gittiğine dair özetle şunları söyler:
"Vefat eden ruhun bir mekanı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü bu ifade
onun kabirde ya da kabrin avlusunda olduğuna değil, bu yerle bir bağlantısının
bulunduğuna işaret eder. Çünkü ruh, bedenle bağlı olduğu halde aynı
zamanda Ref'ik-i Âla’da bulunabilir.
Nitekim Rasulullah (asm):
“Kim kabrimin yanında bana salât okursa onu işitirim; kim de uzaktan salât
okursa, o bana ulaştırılır.” buyurmuştur. Muhakkak ki Resulullah’ın (asm) ruhu
aynı esnâda hem Refîk-i Âlâ’da, hem rüyalarda, hem diğer peygamberlerin
ruhlarıyla da birliktedir.
Çünkü ruhun -beden gibi sınırlı olmayan- başka bir mahiyeti vardır. Ruhta öyle
bir hareket kabiliyeti ve sürati var ki; kabirden semaya çıkmak için muhtaç
olduğu müddet, göz açıp kapama anı gibi zamanın en küçük bir birimidir.
Uykudaki kişinin ahvali de buna şahittir. Hadislerde geldiğine göre: “Uyuyan
kimsenin ruhu yükselir, yedi kat semayı deler. Arşın önünde Allah'a (cc) secde
eder, sonra cesedine geri döner ve bu seyahati çok kısa bir zamanda
gerçekleştirir.” (Kütüb-i Sitte)

---

Yazıda, dördincü paragraf beni çok etkiledi dostlar.. neden biliyor musunuz..orada mümini cennet ehli karşılıyor ve şöyle diyorlar; 'Kardeşinize, yorgunluğu gidinceye kadar mühlet verin! Çünkü kardeşiniz
ŞİDDETLİ BİR ÜZÜNTÜDE idi..

Evet cennet ehlinin dünyadaki üzüntüsünden bahsediliyor.. burası gerçekten müminlerin için üzüntü ama gününü gün edenler için de eğlenceli.... İnşaAllah cenneti kazananlardan olmamız duasıyla efendim..

Gülümce.. 11-04- 2013(23:25)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder